Datele personale solicitate utilizatorilor sunt necesare pentru procesarea, livrarea și facturarea comenzilor, precum și pentru informarea clientului cu privire la statusul comenzii sale și distribuirea către utilizator sau client de informații relevante legate de produsele și serviciile oferite prin intermediul Kohi.ro.

Prelucrarea și securitatea datelor personale se fac în concordanță cu prevederile legale, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. New Brand Production SRL are obligația de a exploata în condiții de siguranță și în scopurile menționate datele personale furnizate de către utilizator.

Informațiile furnizate de către utilizator sunt selectate și comunicate doar părților implicate în relația cu utilizatorul, cum ar fi băncilor sau procesatorilor de plăți online cu care New Brand Production SRL are contract, precum și serviciilor de curierat folosite pentru livrarea produselor.

Utilizatorul, prin contul de utilizator creat pe site are acces permanent la datele sale, la editarea lor. De asemenea, utilizatorul poate cere ștergerea acestor date din baza de date a site-ului Kohi.ro administrat de New Brand Production SRL. Solicitarea se face în scris la adresa de e-mail info@kohi.ro. Ca urmare a solicitării va fi șters contul de utilizator și toate datele pe care le conține. Odată cu ștergerea datele nu vor mai fi accesibile nici pentru utilizator, nici pentru administratorul site-ului www.Kohi.ro.

SC New Brand Production SRL preia și prelucrează date cu caracter personal în vederea desfășurării în bune condiții a activității companiei, pentru comunicarea cu clienții și partenerii referitor la serviciile contractate de aceștia, precum și pentru comunicarea de noutăți despre companie, comunicări de marketing, noutăți referitoare la serviciile oferite de companie.

SC New Brand Production SRL cunoaște reglementările în vigoare referitoare la protecția și prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal și a luat măsurile necesare pentru confidențialitatea și securitatea acestora. Prelucrarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal vizează utilizatorii site-ului www.kohi.ro, clienți, clienți potențiali, angajați, potențiali angajați și foști angajați.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal este elaborată conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. și respectă dreptul fundamental al persoanelor fizice la protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal

Termenul „date cu caracter personal” sau „date personale” definește informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect. Aceste informații pot conține unul sau mai mulți factori specifici care facilitează stabilirea identității persoanei fizice, indiferent de natura identității, fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Termenul face referire la acțiunea sau setul de acțiuni automate sau neautomate, care implică tratarea datelor cu caracter personal. Aceste acțiuni pornesc de la colectarea acestora, stocarea, consultarea, distribuirea către terți, utilizarea, diseminarea sau portarea acestora. Termenul include și ștergerea, blocarea sau distrugerea acestor date.

Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal de către SC New Brand Production SRL

SC New Brand Production SRL colectează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor, angajaților în scopuri precise care vizează și influențează decisiv toate ariile activității companiei:

 • Administrarea și îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.kohi.ro, precum și prin intermediul operatorilor din teren.
 • Comunicări de marketing, vânzări, comunicări directe cu clienții, clienții potențiali, foștii clienți. Aceste comunicări includ transmiterea de materiale promoționale și/sau oferte, buletine informative (newsletter) prin intermediul poștei electronice, telefonic, prin SMS sau la adresa fizică a destinatarului.
 • Comunicări referitoare la sugestii, reclamații, solicitare de informații suplimentare de către serviciul de relații cu clienții, precum și în soluționarea problemelor și conflictelor.
 • Monitorizarea, gestionarea și îmbunătățirea fluxurilor interne SC New Brand Production SRL. de comunicare, gestiune a serviciilor și a activităților specifice din cadrul companiei.
 • Arhivarea informațiilor pentru a putea proba utilizarea lor în scopurile descrise mai sus.

Tipuri de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către SC New Brand Production SRL

Toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către SC New Brand Production SRL servesc scopurilor descrise la punctul anterior. Tipurile de date pe care le colectăm de la persoanele fizice, atât online, prin intermediul site-ului www.kohi.ro, cât și prin alte canale, cum ar fi telefon, fax e-mail direct sunt:

 • Nume și prenume: este primul set de date prin care poate fi identificată o persoană fizică în baza noastră de date, în vederea unei soluționări rapide a problemei semnalate sau îndeplinirea solicitării plasate.
 • Adresă de e-mail: este o informație esențială pentru a identifica un canal de comunicare scrisă cu destinatarul, pentru situațiile în care solicitarea transmisă are nevoie de un răspuns mai detaliat. De asemenea, adresa de e-mail poate fi folosită și în scopuri de marketing și comunicare în cazul în care destinatarul și-a exprimat acordul în acest sens.
 • Număr de telefon: informație necesară pentru transmitere de comunicări scurte, cum ar fi starea unei comenzi și pentru contactarea în regim de urgență a destinatarului în scopul furnizării unui răspuns la o solicitare depusă de acesta. De asemenea, numărul de telefon este necesar pentru a asigura o legătură directă între destinatar și curierul care face livrarea în vederea sincronizării la adresă.
 • Adresa poștală: este necesară pentru cunoaște locația în care trebuie făcută livrarea. Adresa poștală de domiciliu sau de livrare este folosită doar în scopul strict al distribuirii coletului către destinatar.

Informații păstrate în fișiere tip cookie. Aceste informații sunt colectate de la vizitatorii site-ului www.kohi.ro, iar prelucrarea lor este detaliată în secțiunea „Politica Cookie”.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal toate persoanele fizice care intră în contact cu SC New Brand Production SRL prin intermediul site-ului www.kohi.ro, sau prin alte metode de comunicare, telefon, email, fax, sau direct, la sediul companiei de pe strada Ciocârliei, Nr.6, Bragadiru, Ilfov. Aceste persoane pot fi clienți, clienți potențiali, angajați, angajați potențiali, foști angajați, colaboratori, precum și utilizatori ai site-ului www.kohi.ro.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

SC New Brand Production SRL poate dezvălui datele cu caracter personal colectate către terți doar pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri menționate mai sus. În cazul unei astfel de distribuiri către terți a datelor cu caracter personal, atât SC New Brand Production SRL, cât și terții se angajează să la protecția, confidențialitatea și utilizarea acestor date doar în scopurile prevăzute.

Tipuri de entități terțe cărora SC New Brand Production SRL le poate divulga datele cu caracter personal:

 • Parteneri contractuali SC New Brand Production SRL care contribuie la îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Condițiile de divulgare presupun un angajament de confidențialitate din partea acestora, acord care garantează că aceste date sunt prelucrate în siguranță și distribuite conform prevederilor legale în vigoare.
 • Furnizori de servicii, categorie în care sunt incluși prestatorii de servicii de marketing, de servicii de plată, de servicii bancare, asiguratori, precum și autorități publice cu competențe de verificare și control. Accesul la datele personale prelucrate de către SC New Brand Production SRL se realizează doar în limitele prevederilor legale.

SC New Brand Production SRL nu vinde datele cu caracter personal colectate către terți. Acestea sunt folosite și distribuite către terți doar în condiții stricte și cu scopul de îmbunătățire a produselor și serviciilor oferite de SC New Brand Production SRL.

Securitatea datelor cu caracter personal

SC New Brand Production SRL se angajează să adopte, să întrețină și să actualizeze măsurile tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, a pierderii, a modificării, a dezvăluirii sau accesului neautorizat. Pentru îndeplinirea acestui angajament, compania folosește tehnologie de securitate adecvată.

Politică minori

SC New Brand Production SRL nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal ale minorilor. Această categorie nu se încadrează în publicul țintă al companiei, așadar nu poate avea calitatea de destinatar a comunicărilor sau de beneficiar a serviciilor oferite de SC New Brand Production SRL

SC New Brand Production SRL nu desfășoară activități de marketing și promovare a vânzărilor adresate minorilor.

Solicitarea accesului la date personale, solicitarea ștergerii acestora sau pentru a afla mai multe informații despre modurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal de către SC New Brand Production SRL vă rugăm să ne transmiteți solicitarea în scris la adresa de e-mail info@kohi.ro.