Datele personale solicitate utilizatorilor sunt necesare pentru procesarea, livrarea și facturarea comenzilor, precum și pentru informarea clientului cu privire la statusul comenzii sale și distribuirea către utilizator sau client de informații relevante legate de produsele și serviciile oferite prin intermediul Kohi.ro.

Prelucrarea și securitatea datelor personale se fac în concordanță cu prevederile legale, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. New Brand Production SRL are obligația de a exploata în condiții de siguranță și în scopurile menționate datele personale furnizate de către utilizator.

Informațiile furnizate de către utilizator sunt selectate și comunicate doar părților implicate în relația cu utilizatorul, cum ar fi băncilor sau procesatorilor de plăți online cu care New Brand Production SRL are contract, precum și serviciilor de curierat folosite pentru livrarea produselor.

Utilizatorul, prin contul de utilizator creat pe site are acces permanent la datele sale, la editarea lor. De asemenea, utilizatorul poate cere ștergerea acestor date din baza de date a site-ului Kohi.ro administrat de New Brand Production SRL. Solicitarea se face în scris la adresa de e-mail info@kohi.ro. Ca urmare a solicitării va fi șters contul de utilizator și toate datele pe care le conține. Odată cu ștergerea datele nu vor mai fi accesibile nici pentru utilizator, nici pentru administratorul site-ului Kohi.ro.